maskmask

Zapytanie ofertowe

Katowice 05.10.2018

OGŁOSZENIE

Niniejszym informujemy, że Haldex S.A. posiada do odbioru  złom stalowy wielkogabarytowy w ilości do 20  ton w formie wolnostojącej konstrukcji węzła sortowania kruszyw składającego się z niżej wymienionych elementów:

 • podajnika szuflowego(690028),
 • przenośnika taśmowego B-1000 (2716/2433 ),
 • przesiewacza WK-2 1,8×5 (4463),
 • 3 sztuk przenośników taśmowych B-800(2292/2526 , 4452  i 2715)   wraz z konstrukcjami wsporczymi.

Klasyfikacja kodu odpadu – 17.04.05.

Lokalizacja – Z-10 Haldex-Rydułtowy na terenie PGG Sp. z o. o. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy 44-280 Rydułtowy ul. Leona 2.

Z uwagi na rozmiar złomu wielkogabarytowego należy w ofercie ująć koszty palenia oraz  koszty demontażu, Zamawiający informuje że  Odbierający  czynności  te będzie wykonywać na  jego działce usytuowanej na terenie należącym do  PGG Sp. z o. o. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy 44-280 Rydułtowy ul. Leona 2 z zachowaniem wszelkich przepisów i zasad BHP obowiązujących na Zakładach Haldex S.A. oraz  PGG Sp. z o. o. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy.

Zamawiający udzieli wszelkiej pomocy Odbierającemu  w uzyskaniu niezbędnych pozwoleń potrzebnych do realizacji zadania.

W przypadku zainteresowania odbiorem złomu prosimy o podanie w ofercie odrębnie:

 • ceny netto na odbiór złomu,
 • kosztów demontażu i ewentualnie palenie, na które Oferent wystawi fakturę Vat

 

Wymagania Zamawiającego:

 • odbiór samochodem  z układem własnego załadunku,
 • koszt transportu złomu oraz koszty usługowego ważenia odbieranego złomu na wadze samochodowej PGG Sp. z o. o. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy 44-280 Rydułtowy ul. Leona 2 po stronie Kupującego,
 • Haldex  S.A. nie wnosi żadnych zastrzeżeń co do wymiarów elementów złomowych jakie Odbierający  w ramach  zlecenia będzie chciał odbierać , dopuszcza się odbiór całych elementów przeznaczonych do sprzedaży bez konieczności ich palenia na miejscu lokalizacji urządzeń węzła, jednak w takim przypadku element stanowiący część urządzenia musi być w trwały sposób pozbawiony cech użytkowych,
 • w przypadku wykonywania prac związanych z gazowym cięciem , paleniem złomu na terenie PGG Sp. z o. o. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy 44-280 Rydułtowy ul. Leona 2 przez pracowników Odbiorcy konieczne jest przedstawienie listy pracowników z stosownymi uprawnieniami, badaniami oraz odbycie szkolenia BHP wykonywanego przez służby BHP i dozór  KWK ROW Ruch Rydułtowy  jeżeli zajdzie taka potrzeba  na własny koszt,
 • warunki płatności: płatność w formie przedpłaty przelewem na wskazane konto Haldex S.A. przed odbiorem złomu na podstawie szacunkowej wartości,
 • czas realizacji zamówienia: do 30  dni roboczych od daty otrzymania zamówienia,
 • zakup złomu mogą ubiegać się oferenci, którzy posiadają uprawnienia i zezwolenia właściwego organu administracji publicznej do prowadzenia działalności w zakresie gospodarowania złomem oraz posiadają pracowników z stosownymi uprawnieniami do realizacji przedmiotu zalecenia,
 • zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,
 • wymagany termin związania ofertą  30 dni,
 • prawo Zamawiającego do zamknięcia postępowania bez wyboru oferty w każdym czasie,
 • w przypadku nie wpłacenia przedpłaty Zamawiający obciąży Oferenta, którego oferta została wybrana karą umowną w wysokości 10% wartości zamówienia.

W przypadku zainteresowania odbiorem złomu  proszę o kontakt z  osobami wymienionymi poniżej w celu wstępnych oględzin  wielkogabarytowych elementów złomowych przeznaczonych do sprzedaży:

Marek Sikora – tel. : 501-599-953 , e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zbigniew Łój – tel. : 503-039-158 , e-mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prosimy o przesłanie ofert na niniejsze zapytanie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. najpóźniej do dnia 19 listopada 2018 roku w postaci skanu dokumentu z podpisem osób uprawnionych do reprezentowania firmy.