maskmask

AKTUALIZACJA KONKURS OFERT 07/2020

ATUALIZACJA POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO NR 07/2020

 

Zamawiający ogłasza zamówienie na:

Zakup odzieży roboczej, obuwia ochronnego, środków ochrony indywidualnej oraz środków do utrzymania higieny osobistej w 2020/2021 roku w HALDEX S.A.”

Szacowana wartość postępowania wyniesie 291 000,00zł

 

 1. Rodzaj zamówienia: Konkurs Ofert Nr. 07/2020

 2. Termin realizacji zamówienia: 01.08.2020r. – 31.12.2021r.

 3. Szczegółowe zapytanie ofertowe dostępne jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.haldex.com.pl w dziale „Konkursy” lub w Biurze Zarządu pokój nr 542 począwszy od dnia 02.07.2020r. w dni robocze w godzinach 7.00 – 14.00.

 4. Oferty można składać osobiście lub listownie (z dopiskiem Biuro Zarządu, liczy się data dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego) w dwóch egzemplarzach w zamkniętej kopercie (na której należy umieścić nazwę oferenta, numer oraz temat zamówienia) w dni robocze w godzinach 7.00-14.00
  w siedzibie HALDEX S.A. w Katowicach przy pl. Grunwaldzki 8/10 w Biurze Zarządu, pokój nr 542 w terminie do dnia
  10.07.2020r. do godz. 10:00.

 5. Zamawiający nie będzie wymagać od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 6. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jak też uznania, że konkurs ofert nie dał rezultatu, bez podania przyczyn.

 7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

 8. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.07.2020 r. o godz. 10:15 w sali nr 518.

 9. Dodatkowych informacji o przedmiocie zamówienia udzielają:

- w sprawach technicznych: Damian Broda, tel. 32 786-96-73 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- w sprawach technicznych: Damian Widuch, tel. 32 786-96-73 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- w sprawach formalnych: Jolanta Jamróz, tel. 32 786-95-60 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 1. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z:

- Regulaminem postępowania w sprawach o udzielanie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w HALDEX S.A. nie objęte Ustawą Pzp. obowiązującym w HALDEX S.A., dostępnym na stronie internetowej www.haldex.com.pl w dziale „Konkursy” oraz do wglądu w Biurze Zarządu w siedzibie Zamawiającego.

 

Formularz ofertowy

Miejsce dostaw

Zapytanie ofertowe