maskmask

Konkurs ofert 14/2020

Konkurs Ofert nr 14/2020

 

Zakup i montaż układu sprężonego powietrza na Zakładzie Remontowym Knurów-FOCH

 

 1. Zamawiający ogłasza zamówienie na: Zakup i montaż układu sprężonego powietrza na Zakładzie Remontowym Knurów-FOCH”.

 2. Rodzaj zamówienia: Konkurs ofert - nr 14/2020.

 3. Termin realizacji zamówienia: do 45 dni od daty podpisania Umowy.

 4. Szczegółowy Zakres Zamówienia dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.haldex.com.pl w dziale „Konkursy” lub w Biurze Zarządu pokój nr 542 począwszy od dnia 20.08.2020
  w dni robocze w godzinach 7.00 – 14.00.

 5. Oferty można składać osobiście lub listownie (z dopiskiem Biuro Zarządu, liczy się data dostarczenia oferty

do siedziby Zamawiającego) w 2 egzemplarzach (1 egzemplarz w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz

na nośniku elektronicznym USB) w zamkniętej kopercie (na której należy umieścić nazwę oferenta, numer

oraz temat zamówienia) w dni robocze w godzinach 7.00-14.00 w HALDEX S.A., Plac Grunwaldzki 8-10

w Katowicach w Biurze Zarządu, pokój nr 542 w terminie do dnia 04.09.2020 do godz. 900.

 1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 3. Zamawiający nie będzie wymagać od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 4. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jak też uznania, że konkurs ofert nie dał rezultatu, bez podania przyczyn.

 5. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.09.2020 o godz. 915 w sali nr 518.

 6. Dodatkowych informacji o przedmiocie zamówienia udzielają:

- w sprawach technicznych: Czesław Wilczak, tel. 601-970-193, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Damian Mulas, tel. 501-033-611, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- w sprawach formalnych: Anna Guzik, tel. 32 786-95-41, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Aleksandra Taubert, tel. 885-885-690, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje udzielane są w godzinach od 700 – 1400.

 1. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z regulaminem postępowania w sprawach o udzielanie zamówień
  na dostawy, usługi i roboty budowlane w HALDEX S.A. nie objęte Ustawą Pzp. Obowiązującymi w HALDEX S.A., dostępnymi na stronie internetowej
  www.haldex.com.pl w dziale „Przetargi” oraz do wglądu w Biurze Zarządu
  w siedzibie Zamawiającego.

 Szczegółowy zakres zamówienia