maskmask

Konkurs Ofert nr 4/2020

Konkurs Ofert nr 04/2019

Dostawa, montaż i uruchomienie kabiny śrutującej” 

 1. Zamawiający ogłasza zamówienie na: „Dostawę, montaż i uruchomienie kabiny śrutującej”
  dla Zakładu Remontowego Knurów-FOCH w Knurowie, ul. Targowa 1

 2. Rodzaj zamówienia: Konkurs ofert.- nr 04/2020

 3. Termin realizacji zamówienia: 16 tygodni od daty podpisania Umowy.

 4. Szczegółowy Zakres Zamówienia dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.haldex.com.pl w dziale „Przetargi” lub w Biurze Zarządu pokój nr 542 począwszy od dnia 14.05.2020r.
  w dni robocze w godzinach 7.00 – 14.00.

 5. Oferty można składać osobiście lub listownie ( z dopiskiem Biuro Zarządu, liczy się data dostarczenia oferty
  do siedziby Zamawiającego) w dwóch egzemplarzach w zamkniętej kopercie (na której należy umieścić nazwę oferenta, numer oraz temat zamówienia) w dni robocze w godzinach 7.00-14.00 w HALDEX S.A. , pl. Grunwaldzki 8-10 w Katowicach w Biurze Zarządu, pokój nr 542 w terminie do dnia 21.05.2020r. do godz. 1000.

 6. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 8. Zamawiający nie będzie wymagać od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 9. Zamawiającemu przysługuję prawo swobodnego wyboru oferty, jak też uznania, że konkurs ofert nie dał rezultatu, bez podania przyczyn.

 10. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.05.2020r. o godz. 1015 w sali nr 518.

 11. Dodatkowych informacji o przedmiocie zamówienia udzielają:

- w sprawach technicznych: Czesław Wilczak, tel.: 601-970-193, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ryszard Papiernik, tel.: 607-819-072 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- w sprawach formalnych: Jolanta Jamróz, tel.: 32 786-95-60 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje udzielane są w godzinach od 700 – 1400

 1. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z regulaminem postępowania w sprawach o udzielanie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w HALDEX S.A. nie objęte Ustawą Pzp. Obowiązującymi w HALDEX S.A., dostępnymi na stronie internetowej www.haldex.com.pl w dziale „Przetargi” oraz do wglądu w Biurze Zarządu
  w siedzibie Zamawiającego.

 

 Szczegółowy zakres zamówienia

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.