maskmask

Informacja z dnia 20.04.2021 - Przetarg nr 07/2021

Zamawiający informuje, że na podstawie Uchwały nr 48/2021 Zarządu HALDEX S.A. z dnia 20.04.2021r. ulega przesunięciu termin rozpoczęcia realizacji zamówienia, określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w postępowaniu przetargowym pn.: „Fizyczna ochrona mienia i obiektów na terenie Zakładów HALDEX S.A.” (przetarg nr 07/2021), w następujący sposób:

 „Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia 01.06.2021r. do dnia 31.05.2022r.”.