maskmask

Przetargi

Pytania i odpowiedzi do Przetarg nr 09/2024 (3)

„Ochrona mienia i obiektów na terenie Zakładów Haldex S.A.”

 

 

Czytaj więcej...

Pytania i odpowiedzi do Przetarg nr 09/2024 (2)

„Ochrona mienia i obiektów na terenie Zakładów Haldex S.A.”

 

 

Czytaj więcej...

Pytania i odpowiedzi do Przetarg nr 09/2024

„Ochrona mienia i obiektów na terenie Zakładów Haldex S.A.”

 

 

Czytaj więcej...

Przetarg nr 10/2024

Zabezpieczenie majątku na Centralnym Składowisku Odpadów Górniczych w Knurowie przed kradzieżą oraz fizyczna ochrona terenu Centralnego Składowiska Odpadów Górniczych w Knurowie

 

Czytaj więcej...

Przetarg nr 09/2024

Ochrona mienia i obiektów na terenie Zakładów Haldex S.A.

 

Czytaj więcej...

Przetarg nr 05/2024

„Dostawa wapna palonego mielonego luzem 90 Q wysokoreaktywnego do węzłów granulujących HALDEX S.A.”

Czytaj więcej...

Przetarg nr 03/2024

Zbycie przez sprzedaż ładowarki kołowej Case 921E (nr inwentarzowy 120052, nr seryjny NBF210723),  

Czytaj więcej...

Przetarg nr 04/2024

Zbycie przez sprzedaż koparki gąsienicowej HITACHI ZX670  LCH 5B, nr inwentarzowy 120081, nr seryjny HCMIBA41A00030049

Czytaj więcej...

Pytania i odpowiedzi do Przetarg nr 22/2023 20.11.2023 r.

"Dostawa oleju napędowego dla pojazdów i sprzętu zlokalizowanego na Zakładach HALDEX S.A. spełniającego normy PN-EN590 oraz wymagania jakościowe dla oleju napędowego „standardowego” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 09 października 2015 r. (w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych) w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. i ilości szacunkowej ok. 700 000 litrów"

 

 

Czytaj więcej...

Przetarg nr 22/2023

Dostawa oleju napędowego dla pojazdów i sprzętu zlokalizowanego na Zakładach HALDEX S.A. spełniającego normy PN-EN590 oraz wymagania jakościowe dla oleju napędowego „standardowego” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 09 Października 2015 r. (w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych) w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. i ilości szacunkowej  ok 700 000 litrów.

Czytaj więcej...