maskmask

Zakończenie - Przetarg nr 09/2024

 

 

Zamawiający informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nr 09/2024 została wybrana najkorzystniejsza oferta, w oparciu o jedyne kryterium oceny oferty - cena 100% (pkt XVIII SWZ). 

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:

Konsorcjum firm: DGP Security Partner Sp. z o.o., ul. Żytnia 15/23, 01-014 Warszawa; Dersław Sp. z o.o., Zawada 26, 28-230 Połaniec; CTG Sp. z o.o.,             ul. N.M. Panny 14/3, 59-220 Legnica.