maskmask

Informacja z dnia 23.04.2021r. - Przetarg nr 09/2021

Zamawiający informuje, że na podstawie Uchwały nr 50/2021 Zarządu HALDEX S.A. z dnia 23.04.2021r. ulega przesunięciu termin rozpoczęcia realizacji zamówienia, określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w postępowaniu przetargowym pn.: „Zabezpieczenie majątku na Centralnym Składowisku Odpadów Górniczych w Knurowie przed kradzieżą oraz fizyczna ochrona terenu Centralnego Składowiska Odpadów Górniczych w Knurowie”
(przetarg nr 09/2021), w następujący sposób:

 

„Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia 01.06.2021r. do dnia 31.05.2022r.”