maskmask

Przetarg nr 02/2023 ZAKOŃCZENIE

 

   

ZAKOŃCZENIE PRZETARGU NR 02/2023

 

Zamawiający zgodnie z § 30 pkt 2 Regulaminu postępowania w sprawach o udzielenie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane – nie objęte ustawą prawo zamówień publicznych w dniu 02.03.2023r. podjął decyzję o zakończeniu postępowania przetargowego nr 02/2023 bez wyboru oferty.