maskmask

Przetarg nr 03/2018 sprzedaż samochodu Peugeot Box

 1. Sprzedający ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego na: Sprzedaż samochodu Peugeot Boxer
 2. Rodzaj postępowania: przetarg nieograniczony – nr 03/2018
 3. Termin realizacji: 2 tygodnie od daty podpisania umowy
 4. Oferty można składać osobiście lub listownie ( z dopiskiem Biuro Zarządu, liczy się data dostarczenia oferty do siedziby Sprzedającego) w dwóch egzemplarzach w zamkniętej kopercie
  (na której należy umieścić nazwę oferenta, numer oraz temat zamówienia) w dni robocze w godzinach 7.00-14.00 w HALDEX S.A. , pl. Grunwaldzki 8/10 w Katowicach w Biurze Zarządu, pokój nr 542 w terminie do dnia 19.04.2018r. do godz. 10:30.
 5. Sprzedający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 185 PLN nr konta: BOŚ BANK o/Katowice 91 1540 1128 2112 7001 5928 0002.
 1. Cena wywoławcza oferowanego samochodu wynosi: 23 700,00 zł netto.
 2. Przetarg wygrywa Oferent, który zaoferował najwyższą cenę
 3. Sprzedającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, przeprowadzenia negocjacji czy licytacji, jak również unieważnienia przetargu lub jego zakończenia bez wyboru oferty bez podania przyczyn.
 4. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.04.2018r. o godz. 11:00 w sali nr 518.
 5. Dodatkowych informacji o przedmiocie zamówienia udzielają:
  • w sprawach technicznych:   Zbigniew Łój, tel. : +48 503 039 158, Attila Garai, tel. : +48 32 786-95-37,
  • w sprawach formalnych:      Monika Hola, tel.: +48 32 786-95-41,
 1. Samochód wraz z dokumentami znajduje się na Zakładzie Sprzedającego Haldex-Makoszowy – 41-800 Zabrze ul. Makoszowska 6. Termin oględzin można ustalić po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem Zakładu nr 3 P. Lesławem Popem tel. 501 283 706.
 2. Dane samochodu:
 • marka : Peugeot Boxer
 • numer rejestracyjny: SK629FT
 • numer VIN: VF3YDPMHU12056342
 • rodzaj pojazdu: ciężarowy
 • rodzaj nadwozia: skrzyniowy z plandeką, podwójna kabina
 • rok produkcji : 2011
 • kolor: biały
 • przebieg: 130 000 km

 

Stan techniczny: dobry