maskmask

Przetarg nr 03/2024

Przetarg nr 03/2024

 1. Sprzedający:
  • Nazwa: Haldex S.A.
  • REGON: 000025141
  • Adres: Pl. Grunwaldzki 8-10, 40-951 Katowice
  • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  • numery telefonów: 501 599 953
 2. Pracownikiem do kontaktu z Oferentami jest:
  • Marek Sikora
  • Telefon: 501 599 953
  • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Sprzedający ogłasza przetarg pt. Zbycie przez sprzedaż ładowarki kołowej Case 921E (nr inwentarzowy 120052, nr seryjny NBF210723),

       3.1 Ładowarka Case 921E nr inwentarzowy 120052, nr seryjny NBF210723:

 • Rok produkcji – 2011
 • Pojemność łyżki – 4,4m3
 • Silnik Cummins QSM11 o mocy 320KM (239kW) przy 1800 obr/min;
 • Przekładnia typu automatycznego „autoshift” 4 biegi do przodu, 3 biegi do tyłu, hamulce tarczowe mokre wewnętrzne;
 • Ride Control – układ stabilizujący łyżkę ładowarkową;
 • System centralnego smarowania - brak;
 • Waga z drukarką HELPER P5;
 • Masa maszyny gotowej do pracy – 24 Mg.
 1. Miejsce realizacji przetargu: Katowice, Pl. Grunwaldzki 8–10.
 2. Rodzaj przetargu: Przetarg pisemny.
 3. Wadium: 19 680,00 zł brutto (słownie: dziewiętnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych 00/100). Wpłata na numer rachunku: 91 1540 1128 2112 7001 5928 0002 prowadzonego w BOŚ S.A. Oddział Katowice. Potwierdzenie wadium należy złożyć z ofertą.
 4. Cena wywoławcza oferowanej ładowarki wynosi: 160 000 zł netto.
 5. Termin realizacji przetargu: od 31.01.2024 r. do 22.02.2024 r.
 6. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w zł):

    - Cena – najwyższa osiągnięta cena.

 • Miejsce i termin składania ofert: Katowice, Pl. Grunwaldzki 8–10, pokój 542 dnia 22.02.2024 r. do 9:45.
 • Miejsce i termin otwarcia ofert: Katowice, Pl. Grunwaldzki 8–10, pokój 518 dnia 22.02.2024 r. 10:00.
 • Sposób udostępnienia informacji o warunkach udziału w postępowaniu, jeśli nie zostały
  one określone w ogłoszeniu: Oględziny sprzętu i zapoznanie się z dokumentacją w Mysłowicach, ul. Cmentarna 15, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 13:00.
 • Sprzedający zastrzega, że Spółce przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jak również unieważnienia przetargu lub zakończenia bez wyboru oferty bez podania przyczyn.

 

       W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/We (dalej „RODO”) informujemy Państwa, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Haldex S.A. z siedzibą w Katowicach Plac Grunwaldzki 8-10, kod pocztowy 40-951, NIP: 634-012-87-13.

Cele przetwarzania: kontakt z potencjalnym kupującym oraz obsługa transakcji sprzedaży/zakupu.

 1. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez spółkę Haldex S.A. Państwa danych osobowych, mogą Państwo się kontaktować z Haldex S.A. w następujący sposób:
 • za pośrednictwem poczty e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na następujący adres korespondencyjny: Haldex S.A., Pl. Grunwaldzki 8-10, 40-951 Katowice.
 1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/We (dalej „RODO”) – tj. przetwarzanie danych osobowych Klienta jest niezbędne do wykonania umowy, której Klient jest stroną – odpowiednio umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i /lub umowy sprzedaży.
 2. Podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy (oraz czynności dążących do zawarcia umowy) ze spółką Haldex S.A.
 3. Spółka Haldex S.A. będzie przechowywała dane osobowe Klienta przez czas niezbędny do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa przy transakcjach sprzedaży/zakupu oraz do upływu przedawnienia roszczeń związanych z umową jaką Klient zawarł ze spółkę Haldex S.A.
 4. Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 • prawo dostępu do danych osobowych Klienta,
 • prawo żądania sprostowania danych osobowych Klienta,
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych Klienta – „do bycia zapomnianym”
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Klienta,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych Klienta
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, Klient może kontaktować się z Haldex S.A. zgodnie z punktem 2 niniejszej informacji

 03_P_2024_Regulamin-zbycia-ladowarka-CASE.pdf

Formularz-Ofertowy_Przetarg-nr-03_2024.pdf