maskmask

Przetarg nr 05/2024

Przetarg nr 05/2024

 

 1. Nazwa i siedziba Zamawiającego 

          HALDEX S.A. 40 - 951 Katowice, Plac Grunwaldzki 8/10.

 1. Rodzaj zamówienia: Przetarg nr 05/2024.
 2. Termin realizacji zamówienia: 12 m-cy od daty podpisania umowy.
 3. Ofertę można składać osobiście lub listownie z dopiskiem Biuro Zarządu (liczy się data i godzina dostarczenia oferty do siedziby firmy) w 1 egzemplarzu, w nieprzejrzystym zamkniętym opakowaniu w siedzibie Zamawiającego: HALDEX S.A., Pl. Grunwaldzki 8/10 w Katowicach, w pokoju nr 542.
 4. Termin składania ofert: do dnia 28.02.2024 r. do godz. 9.00 w dni robocze w godzinach 7.00-14.00. Na opakowaniu należy umieścić pieczęć firmową, nr sprawy, adres Zamawiającego, temat zamówienia.
 5. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 40 000 zł brutto na konto: HALDEX S.A. nr 91 1540 1128 2112 7001 5928 0002 prowadzonego w BOŚ S.A. Oddział Katowice.
 6. Specyfikacja Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.haldex.com.pl w dziale „Przetargi i Konkursy” lub w Biurze Zarządu pokój nr 542 począwszy od dnia 13.02.2024 r. w dni robocze w godzinach 7.00 – 14.00.
 7. Zamawiający nie będzie wymagać od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Składana oferta winna obejmować cały zakres rzeczowy zamówienia.
 9. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jak też uznania, że Przetarg nie dał rezultatu, bez podania przyczyn.
 10. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.02.2024 r. o godz. 9.15 w siedzibie Zamawiającego: HALDEX S.A., Pl. Grunwaldzki 8/10 w Katowicach, pokój nr 518.
 11. Oferentów, których oferty zostały złożone prawidłowo i zgodnie z zapisami SWZ oraz którzy zostali zakwalifikowani do dalszego etapu postępowania, Zamawiający zaprosi pisemnie do złożenia ofert ostatecznych.
 12. Dodatkowych informacji o przedmiocie zamówienia udzielają:

           Agnieszka Strojek       tel. 797-334-198      Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

          Monika Rabstein         tel. 797-334-186      Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

14. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień w Haldex S.A.” dostępnym na stronie internetowej www.haldex.com.pl w dziale „Przetargi i Konkursy” oraz do wglądu w Biurze Zarządu w siedzibie Zamawiającego.

SWZ_Dostawa_wapna.pdf