maskmask

Przetarg nr 15/2019

  1. Sprzedający ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego na:

   Sprzedaż zamiatarki Johnston CN200 z klimatyzacją NR FABRE.EQ 53098,
   nr nadwozia SA92VMCXX63068366

  2. Rodzaj postępowania: przetarg pisemny, nieograniczony – nr 15/2019

  3. Termin realizacji: 23.05.2019r. – 06.06.2019r.

  4. Oferty można składać osobiście lub listownie (z dopiskiem Biuro Zarządu, liczy się data dostarczenia oferty do siedziby Sprzedającego) w zamkniętej kopercie (na której należy umieścić nazwę oferenta, numer oraz temat zamówienia) w dni robocze w godzinach 7.00-14.00 w HALDEX S.A.,
   pl. Grunwaldzki 8/10 w Katowicach w Biurze Zarządu, pokój nr 542 w terminie
   do dnia 06.06.2019r. do godz. 9:45.

  5. Cena wywoławcza oferowanej zamiatarki wynosi: 20 000,00 zł netto

  6. Przetarg wygrywa Oferent, który zaoferował najwyższą cenę

  7. Sprzedającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jak również unieważnienia przetargu lub jego zakończenia bez wyboru oferty bez podania przyczyn.

  8. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.06.2019 r. o godz. 10:15 w sali nr 518.

  9. Dodatkowych informacji o przedmiocie zamówienia udzielają:
   - w sprawach technicznych: Marek Sikora, tel. : +48 32 786-95-45,
   Mariusz Krawiec, tel. : +48 32 786-95-24,
   - w sprawach formalnych: Jolanta Jamróz, tel.: +48 32 786-95-60,

  10. Zamiatarka Johnston CN200 wraz z dokumentacją techniczną znajduje się na Zakładzie Sprzedającego Haldex-Szombierki – 41-907 Bytom ul. Zabrzańska 7. Termin oględzin
   można ustalić po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem Zakładu nr 2 P. Rafałem Steckim
   tel. 797 334 169 lub Panem Markiem Sikorą tel. 501 599 953.

  11. Dane zamiatarki:
   • Marka: Johnston CN200
   • numer fabryczny: FABRE.EQ 53098
   • rok produkcji: 2007
   • kolor: biały

  12. Stan techniczny: do remontu

 

 1. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/We (dalej „RODO”) informujemy Państwa, że
  Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Haldex S.A. z siedzibą w Katowicach plac Grunwaldzki 8-10,
  kod pocztowy 40-951, NIP: 634-012-87-13.
  Cele przetwarzania: kontakt z potencjalnym kupującym oraz obsługa transakcji sprzedaży/zakupu.
 2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez spółkę Haldex S.A. Państwa danych osobowych, mogą Państwo się kontaktować z Haldex S.A. w następujący sposób:

  - za pośrednictwem poczty e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
  - za pośrednictwem poczty tradycyjnej na następujący adres korespondencyjny:
  Haldex S.A., pl. Grunwaldzki 8-10, 40-951 Katowice.

 3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/We (dalej „RODO”) – tj. przetwarzanie danych osobowych Klienta jest niezbędne do wykonania umowy, której Klient jest stroną – odpowiednio umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i /lub umowy sprzedaży.
 4. Podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy (oraz czynności dążących do zawarcia umowy) z spółką Haldex S.A.
 5. Spółka Haldex S.A. będzie przechowywała dane osobowe Klienta przez czas niezbędny do realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa przy transakcjach sprzedaży/zakupu nieruchomości oraz do upływu przedawnienia roszczeń związanych z umową jaką Klient zawarł ze spółkę Haldex S.A
 6. Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 • prawo dostępu do danych osobowych Klienta,
 • prawo żądania sprostowania danych osobowych Klienta,
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych Klienta – „do bycia zapomnianym”
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Klienta,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych Klienta
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, Klient może kontaktować się z Haldex S.A. zgodnie z punktem 2 niniejszej informacji.

docRegulamin_postpowania_przetargowego_na_zbycie_sladnia_aktywow_trwalych_w_postaci_zamiatarki_Johnston_CN200.pdf