maskmask

Przetarg nr 20/2018

Zamawiający ogłasza zamówienie na:

Świadczenie usługi kontroli procesu technologicznego w Zakładach Przeróbczych Haldex S.A  w roku 2019

 1. Rodzaj zamówienia: Przetarg nr 20/2018,
 2. Termin realizacji zamówienia: od 01/01/2019r. do 31/12/2019r.
 3. Szczegółowy Zakres Zamówienia dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego haldex.com.pl w dziale „Przetargi” lub w Biurze Zarządu pokój nr 542 począwszy od dnia 29.11.2018r. w dni robocze w godzinach 7.00 – 14.00.
 4. Oferty można składać osobiście lub listownie (z dopiskiem Biuro Zarządu, liczy się data dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego) w dwóch egzemplarzach w zamkniętej kopercie (na której należy umieścić nazwę oferenta, numer oraz temat zamówienia) w dni robocze w godzinach 7.00-14.00 w HALDEX S.A., pl. Grunwaldzki 8/10 w Katowicach w Biurze Zarządu, pokój nr 542 w terminie do dnia 13.12.2018r. do godz. 1000
 5. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000 zł brutto
 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych – oferta musi obejmować cały zakres zamówienia.
 7. Zamawiający nie będzie wymagać od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania
 8. Zamawiającemu przysługuję prawo swobodnego wyboru oferty, jak też uznania,
  że Przetarg nie dał rezultatu, bez podania przyczyn.
 9. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.12.2018r. o godz. 1030 w sali nr 518.
 10. Dodatkowych informacji o przedmiocie zamówienia udzielają:
  • w sprawach technicznych: Krystyna Wołoszczuk tel. 032/786-95-30, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  • w sprawach formalnych: Jolanta Jamróz, tel. 032/786-95-60,  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 1. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z:
  • Regulaminem postępowania w sprawach o udzielanie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w HALDEX S.A. nie objęte Ustawą Pzp. Obowiązującymi w HALDEX S.A., dostępnymi na stronie internetowej haldex.com.pl w dziale „Przetargi” oraz do wglądu w Biurze Zarządu w siedzibie Zamawiającego.

Pobierz dokument: SIWZ20_2018 (.pdf)