maskmask

Przetarg nr 21/2023

Przetarg nr 21/2023

 

 1. Sprzedający – HALDEX S.A. w Katowicach ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego na: Zbycie przez sprzedaż koparki gąsienicowej HITACHI ZX670 LCH, nr inwentarzowy 120081,
  nr seryjny HCMIBA41A00030049:

  Koparka gąsienicowa HITACHI ZX670 LCH, nr inwentarzowy 120081, nr seryjny HCMIBA41A00030049
  • Rok produkcji – 2013
  • Pojemność łyżki – 4,0 m3
  • Silnik ISUZU AH-6HK1X o mocy 345kW (469KM);
  • Masa maszyny gotowej do pracy – 68 400 kg.

 

 1. Pracownikiem do kontaktu z Oferentami jest:
  • Marek Sikora
  • Telefon: 501 599 953
  • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

 

 1. Miejsce realizacji przetargu: Katowice, Pl. Grunwaldzki 8–10.
 2. Rodzaj przetargu: Przetarg pisemny.
 3. Wadium: 36 000,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych). Wpłata na numer rachunku:
  91 1540 1128 2112 7001 5928 0002 prowadzonego w BOŚ S.A. Oddział Katowice. Potwierdzenie wadium należy złożyć z ofertą.
 1. Cena wywoławcza oferowanej koparki wynosi: 299 000 zł netto.
 2. Termin realizacji przetargu: od 11.09.2023 r. do 10.10.2023 r.
 3. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w zł):
 • Cena – najwyższa osiągnięta cena.
 1. Miejsce i termin składania ofert: Katowice, Pl. Grunwaldzki 8–10, pokój 542 do dnia 10.10.2023 r. do godz. 9:45.
 2. Miejsce i termin otwarcia ofert: Katowice, Pl. Grunwaldzki 8–10, pokój 518 dnia 10.10.2023 r. godz.10:00.
 3. Sposób udostępnienia informacji o warunkach udziału w postępowaniu, jeśli nie zostały
  one określone w ogłoszeniu: Oględziny sprzętu i zapoznanie się z dokumentacją w Katowice, ul. Kuźnicka 100 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 13:00.
 4. Sprzedający zastrzega, że Spółce przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jak również unieważnienia przetargu lub zakończenia bez wyboru oferty bez podania przyczyn.

 W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/We (dalej „RODO”) informujemy Państwa, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Haldex S.A. z siedzibą w Katowicach Plac Grunwaldzki 8-10, kod pocztowy 40-951, NIP: 634-012-87-13.

Cele przetwarzania: kontakt z potencjalnym kupującym oraz obsługa transakcji sprzedaży/zakupu

    2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez spółkę Haldex S.A. Państwa danych osobowych, mogą Państwo się kontaktować z Haldex S.A. w następujący sposób:

 • za pośrednictwem poczty e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na następujący adres korespondencyjny: Haldex S.A., pl. Grunwaldzki 8-10, 40-951 Katowice.

   3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/We (dalej „RODO”) – tj. przetwarzanie danych osobowych Klienta jest niezbędne do wykonania umowy, której Klient jest stroną – odpowiednio umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i /lub umowy sprzedaży.

  4. Podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy (oraz czynności dążących do zawarcia umowy) z spółką Haldex S.A.

   5. Spółka Haldex S.A. będzie przechowywała dane osobowe Klienta przez czas niezbędny do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa przy transakcjach sprzedaży/zakupu oraz do upływu przedawnienia roszczeń związanych z umową jaką Klient zawarł ze spółkę Haldex S.A.

  6.  Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych osobowych Klienta,
 • prawo żądania sprostowania danych osobowych Klienta,
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych Klienta – „do bycia zapomnianym”
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Klienta,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych Klienta
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Aby skorzystać z powyższych praw, Klient może kontaktować się z Haldex S.A. zgodnie z punktem 2 niniejszej informacji.

images/Regulamin.pdf

images/Formularz-ofertowydo-P_21_2023-1.pdf