maskmask

Pytania i odpowiedzi do Przetarg nr 02/2023 (1) 06.02.2023r.

 

     Zapytania z dnia 03.02.2023r. i odpowiedzi z dnia 06.02.2023r.- Przetarg nr 02/2023

 

Pytanie nr 1 potencjalnego Oferenta z dnia 03.02.2023r.  o treści:

„W związku z zamiarem złożenia oferty do ww. przetargu zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji na pytania do załączonej do przetargu dokumentacji:

  1. Do jakiego rodzaju podłoża będzie przytwierdzona konstrukcja? Czy będą to kostki betonowe o których mowa w projekcie czy też inny rodzaj podłoża?
  2. Ze względu na wliczenie kosztów dostawy do ofertowanej ceny proszę o informację czy dojazd do miejsca dostawy jest po drogach utwardzonych, bez utrudnień dojazdu
    dla samochodów ciężarowych.
  3. W projekcie jest przyjęty panel „bifacial” natomiast konstrukcja załączona do projektu nie jest dopasowana do takiego typu panela. Czy oferent powinien sugerować się załączoną konstrukcją pomimo sprzeczności z typem panela?
  4. Ponieważ wadium może być wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej proszę
    o możliwość przesłania dokumentu (na pocztę elektroniczną) potwierdzającego wniesienie wadium w formie elektronicznej (dokument jest podpisany elektronicznie) gdyż tylko w takiej postaci będzie on podtrzymywał swoja ważność
    .”

 

 

Odpowiedź Komisji Przetargowej:

Odp.1 Zamawiający wskazuje, iż zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ w punkcie IV został określony preferowany rodzaj balastu – standardowe płyty drogowe o wymiarach 1500 x 3000 x 150 lub 1500 x 3000 x 180 mm.

Odp. 2 Dojazd do miejsca dostawy bez utrudnień drogowych po drogach utwardzonych.

Odp. 3 Zamawiający określił typ panela oraz zawarł stosowny zapis w Załączniku nr 1 do SIWZ punkt IV: „Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Oferenta własnych materiałów/profili konstrukcyjnych innych niż zawarte w dokumentacji pod warunkiem spełnienia wymagań technicznych i projektowych zawartych w SIWZ dla stalowej konstrukcji wsporczej pod panele fotowoltaiczne”.

Odp. 4 Zamawiający dopuszcza wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej w formie elektronicznej pod warunkiem dostarczenia także do Spółki w formie papierowej w/w dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Oferenta zgodnie z reprezentacją.