maskmask

Pytania i odpowiedzi do Przetarg nr 10/2023 (1) 28.03.2023r. (1)

 

     Zapytania potencjalnego Oferenta z dnia 23.03.2023r. i z dnia 27.03.2023r. oraz odpowiedzi z dnia 28.03.2023r.- Przetarg nr 10/2023

 

 1. Pytanie Oferenta:

Czy zamawiający zaakceptuje maszynę o masie roboczej wynoszącej 8850 kg?

Odpowiedź Komisji Przetargowej:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany parametru technicznego przedmiotu zamówienia, tj.:

nie zaakceptuje maszyny o masie roboczej wynoszącej 8850 kg.

 2. Pytanie Oferenta:

Czy zamawiający zaakceptuje maszynę z silnikiem o mocy 72 kW?

Odpowiedź Komisji Przetargowej:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany parametru technicznego przedmiotu zamówienia, tj.:

nie zaakceptuje maszyny z silnikiem o mocy 72 kW.

 3. Pytanie Oferenta:

Czy zamawiający zaakceptuje maszynę, której maksymalna prędkość jazdy wynosi 36,7 km/h?

Odpowiedź Komisji Przetargowej:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany parametru technicznego przedmiotu zamówienia, tj.:

nie zaakceptuje maszyny, której maksymalna prędkość jazdy wynosi 36,7 km/h.

 4. Pytanie Oferenta:

Czy zamawiający zaakceptuje koła o rozmiarze 24 cali, z oponami w rozmiarze 440/80-24?

Odpowiedź Komisji Przetargowej:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany parametru technicznego przedmiotu zamówienia, tj.:

nie zaakceptuje kół o rozmiarze 24 cali, z oponami w rozmiarze 440/80-24.

 5. Pytanie Oferenta:

Czy zamawiający zaakceptuje wysokość sworznia obrotu łyżki wynoszącą 3410 mm ?

Odpowiedź Komisji Przetargowej:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany parametru technicznego przedmiotu zamówienia, tj.:

nie zaakceptuje wysokości sworznia obrotu łyżki wynoszącej 3410 mm.

 6. Pytanie Oferenta:

Czy zamawiający zaakceptuje wysokość załadunku wynoszącą 2640mm, przy kącie wychyłu 44o?

Odpowiedź Komisji Przetargowej:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany parametru technicznego przedmiotu zamówienia, tj.:

nie zaakceptuje wysokości załadunku wynoszącej 2640mm, przy kącie wychyłu 44o.

 7. Pytanie Oferenta:

Czy zamawiający zaakceptuje przesuw hydrauliczny przesuw ramienia?

Odpowiedź Komisji Przetargowej:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany parametru technicznego przedmiotu zamówienia, tj.:

nie zaakceptuje hydraulicznego przesuwu ramienia.

 8. Pytanie Oferenta:

Czy zamawiający zaakceptuje łyżkę o szerokości 305mm i pojemności 69 litrów?

Odpowiedź Komisji Przetargowej:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany parametru technicznego przedmiotu zamówienia, tj.:

nie zaakceptuje łyżki o szerokości 305mm i pojemności 69 litrów.

 9. Pytanie Oferenta:

Czy zamawiający zaakceptuje łyżkę o szerokości 1520mm i pojemności 215 litrów?

Odpowiedź Komisji Przetargowej:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany parametru technicznego przedmiotu zamówienia, tj.:

nie zaakceptuje łyżki o szerokości 1520mm i pojemności 215 litrów.

 10. Pytanie Oferenta:

Dot. rozdz. X pkt 1 SIWZ, Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek opisu technicznego jeśli wykonawca przedłoży referencję określającą dokładny model koparko-ładowarki?  

Odpowiedź Komisji Przetargowej:

Zamawiający uzna za spełniony warunek opisu technicznego, jeśli Oferent przedłoży referencje określające dokładny model koparko-ładowarki.

 11. Pytanie Oferenta:

Dot. rozdz. X pkt 1 SIWZ, Prosimy o informację czy wymagane przez Zamawiającego referencje mają dotyczyć sprzedaży maszyny używanej czy Zamawiający dopuszcza referencje potwierdzające sprzedaż nowej maszyny?  

Odpowiedź Komisji Przetargowej:

Zamawiający dopuszcza referencje potwierdzające sprzedaż nowej lub używanej maszyny
z uwzględnieniem w ww. referencjach wszystkich wymagań określonych w Rozdziale X pkt 1 SIWZ.

 12. Pytanie Oferenta:

Czy Zamawiający wymaga uwzględnienia przeglądów serwisowych w okresie objęcia maszyny gwarancją w cenie ofertowej maszyny? 

Odpowiedź Komisji Przetargowej:

Zamawiający nie wymaga uwzględnienia przeglądów serwisowych w okresie objęcia maszyny gwarancją w cenie ofertowej maszyny.

 13. Pytanie Oferenta:

Dot. rozdz. III pkt 13.6 załącznik nr 1 SWZ, W przypadku wyboru oferty Wykonawcy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby Wykonawca udzielił gwarancji na warunkach wskazanych w karcie gwarancyjnej?

Odpowiedź Komisji Przetargowej:

Zamawiający dokładnie określił wymagania dotyczące gwarancji w Rozdziale III pkt 13.6 Załącznika nr 1 do SIWZ. Wobec powyższego Zamawiający nie wyraża zgody,
aby Wykonawca udzielił gwarancji na warunkach wskazanych w karcie gwarancyjnej.

 14. Pytanie Oferenta:

Dot. rozdz. IV pkt 1 ppkt 1.2 załącznik nr 1 SWZ, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Deklarację zgodności CE, czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia Deklaracji zgodności EU ?

Odpowiedź Komisji Przetargowej:

Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu dostarczenia deklaracji zgodności EU.

 15. Pytanie Oferenta:

Dot. rozdz. IV pkt 1 ppkt 1.5 załącznik nr 1 SWZ, Prosimy o odstąpienie od wymogu dostarczenia zestawienia kodów błędów komputera pokładowego.

Odpowiedź Komisji Przetargowej:

Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu dostarczenia zestawienia kodów błędów komputera pokładowego.

 16. Pytanie Oferenta:

Dot. rozdz. IV pkt 3 załącznik nr 1 SWZ, Prosimy o odstąpienie od wymogu.  

Odpowiedź Komisji Przetargowej:

Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu opisanego w Rozdziale IV pkt. 3 Załącznika nr 1 do SIWZ.

 17. Pytanie Oferenta:

Dot. rozdz. V pkt 1 załącznik nr 1 SWZ, Czy Zamawiający zgodzi na wydłużenie czasu reakcji do 48 h?

Odpowiedź Komisji Przetargowej:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie czasu reakcji serwisu do 48 h od momentu powiadomienia.

 18. Pytanie Oferenta:

Dot. rozdz. V pkt 1 załącznik nr 1 SWZ, Czy Zamawiający zgodzi się by czas reakcji  liczony był w dni robocze od poniedziałku do piątku?

Odpowiedź Komisji Przetargowej:

Zamawiający nie wyraża zgody, by czas reakcji serwisu był liczony w dni robocze od poniedziałku do piątku.

 19. Pytanie Oferenta:

Dot. rozdz. V pkt 1 załącznik nr 1 SWZ, Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie czasu naprawy w okresie gwarancji do 14 dni?  

Odpowiedź Komisji Przetargowej:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie czasu naprawy w okresie gwarancji do 14 dni.

 20. Pytanie Oferenta:

Dot. rozdz. V pkt 1 załącznik nr 1 SWZ, Czy Zamawiający zgodzi by Wykonawca zobowiązany był udostępnić maszynę zastępczą na czas opóźnienia w naprawie, tj. po 14 dniach?  

Odpowiedź Komisji Przetargowej:

Zamawiający określił wymagania minimalne dotyczące gwarancji i serwisu w Rozdziale V  Załącznika nr 1 do SIWZ, w tym wymagania dotyczące zapewnienia maszyny zastępczej
na czas naprawy maszyny, która uległa awarii. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunków określonych w ww. Rozdziale.

21. Pytanie Oferenta

Dot. Rozdz. Gwarancja pkt. 5, załącznik nr 5do SIWZ, Czy Zamawiający zgodzi się dokonywać zgłoszeń o wystąpieniu wady wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Wykonawcę adres e-mail?

Odpowiedź Komisji Przetargowej:

Zamawiający nie wyraża zgody na zgłaszanie awarii w ramach gwarancji wyłącznie drogą elektroniczną na wskazany przez Wykonawcę adres e-mail.

 22. Pytanie Oferenta

Dot. Rozdz. Kary umowne  pkt. 1 ppkt 1.1.3, załącznik nr 5do SIWZ, Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie kary umownej do 0,2% wartości umowy? 

Odpowiedź Komisji Przetargowej:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów dotyczących kar umownych.

 23. Pytanie Oferenta

Dot. Rozdz. Kary umowne  pkt. 1 ppkt 1.1.3, załącznik nr 5do SIWZ, Zamawiający na czas opóźnienia w naprawie udostępni Zamawiającemu maszynę zastępczą umożliwiającą kontynuację podjętych prac. Czy w tej sytuacji Zamawiający odstąpi od naliczania kary umownej za opóźnienie w naprawie? 

Odpowiedź Komisji Przetargowej:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów dotyczących kar umownych.