maskmask

Pytania i odpowiedzi do Przetarg nr 10/2023 (2) 04.04.2023r.

 

     Zapytania potencjalnego Oferenta z dnia 02.04.2023r. oraz odpowiedzi z dnia 04.04.2023r.- Przetarg nr 10/2023

1. Pytanie Oferenta

Czy Zamawiający dopuści maszynę wyposażoną w łyżkę ładowarkową wzmocnioną, otwieraną z zębami o pojemności 1,03m3?

Odpowiedź Komisji Przetargowej:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany parametru technicznego przedmiotu zamówienia, tj.: nie zaakceptuje maszyny wyposażonej w łyżkę ładowarkową wzmocnioną, otwieraną z zębami o pojemności 1,03 m3.

 2. Pytanie Oferenta

Prośba o potwierdzenie / doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga łyżki otwieranej z zębami i widłami do palet plus dodatkowe osobne widły montowane na szybkozłącze?

Odpowiedź Komisji Przetargowej:

Zamawiający wymaga łyżki 6 w 1 oraz widły na szybkozłącze osobno.

 3. Pytanie Oferenta

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę maszyny z rozstawem osi przedniej i tylnej wynoszącej 1950 mm?  

Odpowiedź Komisji Przetargowej:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany parametru technicznego przedmiotu zamówienia, tj.: nie wyraża zgody na dostawę maszyny z rozstawem osi przedniej i tylnej wynoszącej 1950 mm.

 4. Pytanie Oferenta

Czy Zamawiający zaakceptuje maszynę wyposażoną w silnik o mocy minimum 75,0 kW / 101 KM wg. ISO14396 ?”

Odpowiedź Komisji Przetargowej:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany parametru technicznego przedmiotu zamówienia, tj.: nie zaakceptuje maszyny wyposażonej w silnik o mocy minimum 75,0 kW / 101 KM wg. ISO14396.