maskmask

Pytania i odpowiedzi do Przetarg nr 13/2023 (1) 27.04.2023r.

 

Zapytania i odpowiedzi – Przetarg nr 13/2023

Zapytania Oferenta z dnia 25.04.2023 r. i odpowiedzi z dnia 27.04.2023 r.

 

Pytanie nr 1 o treści:

Jaki obszar w ha ma składowisko?

Odpowiedź Zamawiającego

Centralne Składowisko Odpadów Górniczych w Knurowie obejmuje teren ok. 200 ha, którego granice określają rowy opaskowe, usytuowany jest w terenie niezbudowanym. Obiekt składa się z części ogrodzonej i nieogrodzonej.   

Pytanie nr 2 o treści:

Czy jest to teren ogrodzony?

Odpowiedź Zamawiającego:

Teren jest częściowo ogrodzony tzn. składa się z części ogrodzonej na której znajdują się budynki parterowe administracyjno – socjalne i parking dla pojazdów służbowych oraz części nieogrodzonej w skład, której wchodzą: pozostały teren centralnego składowiska odpadów górniczych oraz parking wewnętrzny zabezpieczony kamerą wizyjną.

 

Pytanie nr 3 o treści:

Czy są wyznaczone trasy patrolowe?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyznaczył tras patrolowych, jednakże wymaga, aby przedmiot umowy był realizowany prawidłowo i skutecznie.

 

Pytanie nr 4 o treści:

Czy można poruszać się po składowisku?

Odpowiedź Zamawiającego:

Po terenie Centralne Składowisko Odpadów Górniczych w Knurowie można się poruszać (dotyczy jedynie osób upoważnionych).

 

Pytanie nr 5 o treści:

Czy przebywa tam pracownik Haldexu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Na terenie Centralnego Składowiska Odpadów Górniczych przebywają upoważnieni pracownicy Zamawiającego wykonujący prace w charakterze i wymiarze zależnym od jego bieżących potrzeb.

 

Pytanie nr 6 o treści:

Czy były zdarzenia przestępcze na tym składowisku? Jeżeli tak, to jakie?

Odpowiedź Zamawiającego

W ostatnich latach nie odnotowano zdarzeń przestępczych na terenie składowiska.  

 

Pytanie nr 7 o treści:

Czy teren jest monitorowany?

Odpowiedź Zamawiającego

Teren monitorowany jest w nieznacznym stopniu. Monitoring wizyjny ogranicza się do kamery wizyjnej zlokalizowanej na terenie parkingu wewnętrznego.

 

Pytanie nr 8 o treści:

Czy jest odpowiedni posterunek dla ochrony?

Odpowiedź Zamawiającego

Na terenie Centralnego Składowiska Odpadów Górniczych zlokalizowany jest posterunek dla ochrony, znajduje się w sąsiedztwie części ogrodzonej terenu, na której usytuowane są budynki parterowe administracyjno – socjalne i parking dla pojazdów służbowych.

Zamawiający w SIWZ część XV dopuścił możliwość wizji lokalnej terenu objętego przedmiotem zamówienia, co umożliwia potencjalnym Wykonawcom zapoznanie się z warunkami socjalnymi oraz techniczno-organizacyjnymi.

 

Pytanie nr 9 o treści:

Czy umowa będzie waloryzowana?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza na obecnym etapie wprowadzenia zapisów waloryzacyjnych, m.in. z uwagi na czas trwania umowy.

 

Pytanie nr 10 o treści:

Proszę o podanie ceny za 1 rbg aktualnego Wykonawcy.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie widzi możliwości i nie jest zobligowany do podania takiej informacji.