maskmask

Pytania i odpowiedzi do Przetarg nr 20/2023 12.09.2023 r.

Zapytania Oferenta z dnia 08.09.2023 r. i odpowiedź z dnia 12.09.2023 r.

Pytanie nr 1 o treści:

Czy dopuszczacie Państwo możliwość sterowania torem jazdy za pomocą joysticka? W przypadku naszych nowych maszyn nie mamy możliwości sterowania za pomocą kierownicy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza możliwość sterowania torem jazdy za pomocą kierownicy lub joysticka.

Zamawiający uwzględni modyfikację wymagań w Załączniku nr 1 do SIWZ.  

 

 

 

 Zalacznik-nr-1-_do_SIWZ_modyfikacja.pdf