maskmask

Pytania i odpowiedzi do Przetarg nr 20/2023 15.09.2023 r.

Zapytania Oferenta z dnia 13.09.2023 r. i odpowiedź z dnia 15.09.2023 r.

Zapytanie nr 1 o treści:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 26.09.2023 r.

 

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie przewiduje możliwości wydłużenia terminu składania ofert.