maskmask

Pytania i odpowiedzi do Przetarg nr 20/2023 18.09.2023 r.

Zapytania Oferenta z dnia 18.09.2023 r. i odpowiedzi z dnia 18.09.2023 r.

Zapytanie nr 1 o treści:

Czy dopuszczacie Państwo wydłużony termin dostawy? W naszym przypadku byłoby to 9 miesięcy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie przewiduje możliwości wydłużenia terminu dostawy przedmiotu zamówienia.

 

Zapytanie nr 2 o treści:

 Czy dopuszczacie Państwo łyżkę wysokiego wysypu?

 Odpowiedź Zamawiającego:

 Zamawiający nie dopuszcza łyżki wysokiego wysypu dla przedmiotowej ładowarki. Wymagania techniczne dla ładowarki określono w Załączniku nr 1 do SIWZ.