maskmask

ZAKOŃCZENIE PRZETARGU NR 2/2019

Zamawiający zgodnie z § 30 pkt 2 Regulaminu postępowania w sprawach o udzielenie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane – nie objęte ustawą prawo zamówień publicznych w dniu 21.03.2019r. podjął decyzję o zakończeniu postępowania przetargowego nr 2/2019 bez wyboru oferty.