maskmask

Zakończenie Przetargu nr 3 / 2019

Zamawiający zakończył Przetarg nr 3/2019 pt.: „Zakup i dostawa nowej spycharki gąsienicowej o masie 24 - 25 Mg, mocy 170 - 190 kW i pojemności lemiesza półwklęsłego 7 - 8 m3 dla Haldex S.A.” bez wyboru oferty.