maskmask

Zapytania i odpowiedzi 3 – Przetarg nr 33/2019

Pytania Oferenta z dnia 05.12.2019r.

  1. Czy Zamawiający dopuści maszyny z silnikiem wyposażonym w układ oczyszczania spalin zgodny z normą EU SAGE IV zgodnie z obowiązującymi przepisami ?

Odpowiedź Zamawiającego:

  1. Nie dopuszczamy EU STAGE IV.