maskmask

Zapytania i odpowiedzi – Przetarg nr 04/2022 13.04.2022r. (3)

Zapytanie z dnia 11.04.2022r. i odpowiedź z dnia 13.04.2022r.- Przetarg nr 04/2022

1. Pytanie Oferenta

„W nawiązaniu do przetargu nr 04/2022 na ochronę fizyczną zwracam się pytaniem:

W § 3 p.9 umowy jest zapis o dodatkowych lokalizacjach. Wynagrodzenie ma być ustanowione według stawek określonych w umowie. Jaka cena będzie obowiązywała na takiej lokalizacji, ta najniższa czy najwyższa. Jakimi kryteriami będziecie się Państwo kierować. A jeśli nowa lokalizacja będzie miała jakieś utrudnienia (jak np. w Mikołów) odnośnie dojazdu pracowników czy ich dostępności w tej lokalizacji.”

Odpowiedź Zamawiającego

W oparciu o § 3 ust. 9 Istotnych postanowień, które zostaną wprowadzone do umowy, stanowiących załącznik nr 6 do SIWZ:
„Zamawiający zastrzega sobie prawo, po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą, do wprowadzenia dodatkowych lokalizacji/Zakładów do niniejszej umowy. Wykonawcy będzie przysługiwało z tego tytułu wynagrodzenie stosowne do liczby przepracowanych godzin wg. stawek określonych w niniejszej umowie.”

Mając na uwadze powyższe, wprowadzenie dodatkowych lokalizacji odbędzie się, jak wskazano, w trybie uzgodnień z Wykonawcą, przy czym stawka nie może wykraczać poza te, które wskazano w umowie. Przy ustalaniu wysokości stawki Zamawiający będzie brał pod uwagę m.in. takie parametry jak miejsce lokalizacji/Zakładu.