maskmask

Zapytania i odpowiedzi – Przetarg nr 04/2022 13.04.2022r. (4)

Zapytanie z dnia 19.04.2022r. i odpowiedź z dnia 21.04.2022r.- Przetarg nr 04/2022

1. Pytanie Oferenta

"Proszę o udostępnienie załączników wymaganych do złożenia wraz z ofertą w wersji edytowalnej"

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, że nie praktykuje udostępniania Oferentom załączników w formie edytowalnej, gdyż zdarzało się, że Oferenci zmieniali podstawowy tekst w załącznikach SIWZ.