maskmask

Zapytania i odpowiedzi – Przetarg nr 08/2022 25.05.2022r.

Zapytania z dnia 23.05.2022r. oraz 24.05.2022r. i odpowiedzi z dnia 24.05.2022r.- Przetarg nr 08/2022

 Pytania potencjalnego Oferenta z dnia 23.05.2022r.  o treści:

Czy do przetargu na dostawę ładowarki kołowej o masie nie mniejszej niż 24,5 Mg Zamawiający dopuszcza maszynę o pojemności zbiornika paliwa zamiast wymaganych 350 litr – zbiornik w maszynie o pojemności 332 litr?

Odpowiedź Komisji Przetargowej:

Zamawiający dopuszcza zmianę parametru przedmiotu przetargu tj. zmianę pojemności zbiornika paliwa na nie mniejszą niż 330 L.

Zamawiający uwzględni zmianę w Załączniku nr 1 do SIWZ.

 

Pytania potencjalnego Oferenta z dnia 24.05.2022r.  o treści

Czy zamawiający dopuszcza mosty HD z otwartymi mechanizmami różnicowymi i automatyczną całkowitą blokadą przedniego mechanizmu różnicowego. Zawsze 100% siły pociągowej, bez poślizgu kół, mniejsze zużycie opon.

Odpowiedź Komisji Przetargowej:

Zamawiający dopuszcza zmianę parametru przedmiotu przetargu tj. dopuszcza mosty HD z otwartymi mechanizmami różnicowymi i automatyczną całkowitą blokadą przedniego mechanizmu różnicowego.

Zamawiający uwzględni zmianę w Załączniku nr 1 do SIWZ.

 

 

Załącznik-nr-1-do-SIWZ.pdf