maskmask

Zapytania i odpowiedzi – Przetarg nr 08/2022 27.05.2022r. (2)

Zapytania z dnia 26.05.2022r. oraz 27.05.2022r. i odpowiedzi z dnia 27.05.2022r.- Przetarg nr 08/2022

 

Pytania potencjalnego Oferenta z dnia 26.05.2022r.  o treści:

  1. Czy zamawiający wyraża zgodę, aby CB radio było zamontowane na oryginalnych uchwytach bez zabudowy?
  2. Czy zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na dzień 06.06.2022
    w związku z nieobecnością osoby uprawnionej do podpisania dokumentów przetargowych?

 

Odpowiedź Komisji Przetargowej w dniu 27.05.2022r.:

  1. Zamawiający wyraża zgodę na zamontowanie CB radia na oryginalnym uchwycie bez zabudowy.
  2. Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert.

 

Pytania potencjalnego Oferenta z dnia 27.05.2022r.  o treści:

Proszę o jasne sprecyzowanie czy koszty serwisowania maszyny powinny być wliczone w cenę maszyny, czy będą liczone osobno na podstawie załącznika, który będzie dołączony do oferty.

 Odpowiedź Komisji Przetargowej w dniu 27.05.2022r.:

Koszty serwisowania maszyny nie powinny być wliczone w cenę maszyny.
Oferent powinien przedstawić osobno koszty serwisowania, na podstawie załącznika, który będzie dołączony do oferty.