maskmask

Zapytania i odpowiedzi – Przetarg nr 08/2022 30.05.2022r. (3)

Zapytania z dnia 30.05.2022r. i odpowiedzi z dnia 30.05.2022r.- Przetarg nr 08/2022

 

Pytania potencjalnego Oferenta z dnia 30.05.2022r.  o treści:

  1. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby katalog części występował w wersji elektronicznej
    w j. angielskim, w formie czytelnych rysunków, schematów oraz przyporządkowanych numerów katalogowych części?
  2. Czy Zamawiający przedłuży czas reakcji serwisu z 48h na 72h poza dniami roboczymi?
  3. Czy Zamawiający przedłuży czas naprawy do 5 dni roboczych?
  4. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu świadczenia usług serwisowych w soboty ?

 

 Odpowiedź Komisji Przetargowej w dniu 30.05.2022r.:

  1. Zamawiający wyraża zgodę, aby katalog części występował w wersji elektronicznej w j. angielskim, w formie czytelnych rysunków, schematów oraz przyporządkowanych numerów katalogowych części.
  2. Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie czasu reakcji serwisu z 48h na 72h poza dniami roboczymi.
  3. Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie czasu naprawy do 5 dni roboczych.
  4. Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od wymogu świadczenia usług serwisowych w soboty.