maskmask

Zapytania i odpowiedzi – Przetarg nr 09/2022 25.05.2022r.

Zapytania z dnia 23.05.2022r. i odpowiedzi z dnia 24.05.2022r.- Przetarg nr 09/2022

Pytania potencjalnego Oferenta z dnia 23.05.2022r.  o treści:
Czy do przetargu na dostawę ładowarki kołowej o masie nie mniejszej niż 28MG, Zamawiający dopuszcza maszynę której poziom hałasu zamiast wymaganych 71dB(A), posiada poziom hałasu 72dB(A)?

Odpowiedź Komisji Przetargowej:
Zamawiający dopuszcza zmianę parametru przedmiotu przetargu, tj. poziom hałasu max. 72dB(A).

Zamawiający uwzględni zmianę w Załączniku nr 1 do SIWZ.

 

 

 P-09_2022_Załącznik-nr-1-do-SIWZ.pdf