maskmask

Zapytania i odpowiedzi – Przetarg nr 09/2022 26.05.2022r. (2)

Zapytania z dnia 24.05.2022r. i odpowiedzi z dnia 26.05.2022r.- Przetarg nr 09/2022

Pytania potencjalnego Oferenta z dnia 24.05.2022r.  o treści

  1. Czy zamawiający dopuszcza opony L5 26.5R25
  2. Czy zamawiający dopuszcza moc silnika 250 kW/347 KM przy 1800 rpm
  3. Czy zamawiający dopuszcza mosty HD z otwartymi mechanizmami różnicowymi i automatyczną całkowitą blokadą przedniego mechanizmu różnicowego. Zawsze 100% siły pociągowej, bez poślizgu kół, mniejsze zużycie opon.

 

Odpowiedź Komisji Przetargowej:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany parametru przedmiotu przetargu, tj.:

  1. nie dopuszcza opony L5 26.5R25,
  2. nie dopuszcza mocy silnika 250 kW/347 KM przy 1800 rpm.

 

Zamawiający natomiast dopuszcza zmianę parametru przedmiotu przetargu, tj.:

  1. dopuszcza mosty HD z otwartymi mechanizmami różnicowymi i automatyczną całkowitą blokadą przedniego mechanizmu różnicowego.

Zamawiający uwzględni zmianę w Załączniku nr 1 do SIWZ.

 

 P-09_2022_Załącznik-nr-1-do-SIWZ.pd