maskmask

Zapytania i odpowiedzi – Przetarg nr 11/2019

Pytania i odpowiedzi do Przetargu nr 11/2019

Pytanie Oferenta z dnia 02.04.2019r. dot. SIWZ.

  1. Czy Zamawiający dopuszcza maszynę z mostami standardowymi ?
  2. Czy Zamawiający dopuszcza maszynę o masie max 25Mg? (w tytule postępowania jest podana masa do 25Mg, natomiast w wymaganiach technicznych podano przedział 19-21 Mg).
  3. Czy Zamawiający dopuszcza maszynę z mniejszym zbiornikiem paliwa min.240l lub 275l?
  4. Czy Zamawiający pisząc: silnik z układem wspomagania na zimno ma na myśli zastosowanie grzałki elektrycznej do bloku silnika?
  5. Czy Zamawiający wymaga udokumentowania jednej dostawy odpowiadającej kwocie min. 400 000 zł netto (jak podano na str.2 pkt. VIII,I,1a) czy kwocie min. 800 000 zł (jak podano na str. 4,pkt. X,1)?


Odpowiedź Zamawiającego z dnia 04.04.2019r.:

  1. Zamawiający nie dopuszcza maszyny z mostami standardowymi.
  2. Zamawiający wymaga maszyny o masie 19 - 21 Mg.
  3. Zamawiający dopuszcza maszynę z zbiornikiem min. 240L.
  4. Tak, Zamawiający pisząc: silnik z układem wspomagania na zimno ma na myśli zastosowanie grzałki elektrycznej do bloku silnika.
  5. Zamawiający wymaga udokumentowania jednej dostawy odpowiadającej kwocie min. 400 000 zł netto (jak podano na str.2 pkt. VIII,I,1a) dla 19 – 21 Mg maszyny.