maskmask

Zapytania i odpowiedzi – Przetarg nr 12/2019

Pytania i odpowiedzi do Przetargu nr 12/2019

Pytanie Oferenta z dnia 02.04.2019r. dot. SIWZ.

  1. Czy Zamawiający dopuszcza maszynę z mostami standardowymi ?
  2. Czy Zamawiający dopuszcza maszynę o masie min. 23Mg
  3. Czy Zamawiający dopuszcza maszynę z mniejszym zbiornikiem paliwa (min.275l) ?
  4. Czy Zamawiający pisząc: silnik z układem wspomagania na zimno, ma na myśli zastosowanie grzałki elektrycznej do bloku silnika?
  5. Czy Zamawiający wymaga udokumentowania jednej dostawy odpowiadającej kwocie min. 400 000 zł netto (jak podano na str.2 pkt. VIII,I,1a) czy kwocie min. 800 000 zł (jak podano na str. 4,pkt. X,1)?

 

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 04.04.2019r.:

  1. Zamawiający nie dopuszcza maszyny z mostami standardowymi.
  2. Zamawiający nie dopuszcza maszyny o masie min. 23 Mg.
  3. Zamawiający dopuszcza maszynę z mniejszym zbiornikiem paliwa.
  4. Zamawiający pisząc: silnik z układem wspomagania na zimno, ma na myśli zastosowanie grzałki elektrycznej do bloku silnika - TAK
  5. Zamawiający wymaga udokumentowania jednej dostawy odpowiadającej kwocie min.  800 000 zł (jak podano na str. 4,pkt. X,1) dla 24 – 25 Mg.