maskmask

Zapytania i odpowiedzi – Przetarg nr 18/2022 28.10.2022r.

Zapytania z dnia 26.10.2022r. i odpowiedzi z dnia 26.10.2022r.- Przetarg nr 18/2022

 

Pytania potencjalnego Oferenta z dnia 26.10.2022r.  o treści

Wnosimy o skrócenie terminu płatności faktur do 14 dni. W związku z drastycznym wzrostem kosztów finansowania po stronie wykonawcy, a co za tym idzie koniecznością zawarcia ich w składanej ofercie, takie rozwiązanie pozwoli na uzyskanie przez Zamawiającego korzystniejszych ofert.

 

 Odpowiedź Komisji Przetargowej w dniu 30.05.2022r.:

Zamawiający uwzględni proponowaną zmianę, co do terminu płatności, aby zwiększyć konkurencyjność ofert w ogłoszonym przetargu nr 18/2022.

Zamawiający uwzględni zmianę w SIWZ, który zostanie opublikowany na stronie internetowej Spółki.

   

           doc      Zmiana_SIWZ-28-10-2022r--1.pdf