maskmask

Zapytania i odpowiedzi – Przetarg nr 2/2019

Pytania i odpowiedzi do Przetargu nr 2/2019

Pytanie Oferenta z dnia 25.02.2019r. dot. SIWZ.

W związku z ogłoszonym postępowaniem, zwracamy się z pytaniem do Zamawiającego dot. opisu  przedmiotu zamówienia.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostawę maszyn z mostami standardowymi, przy spełnieniu pozostałych wymagań SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 26.02.2019r.:

Zamawiający nie wyraża zgody na dostawę maszyny z mostami standardowymi.