maskmask

Zapytania i odpowiedzi – Przetarg nr 3/2019

Pytanie Oferenta z dnia 04.03.2019r. dot. SIWZ.

Witam
zwracam się z prośbą o wyjaśnienie pkt. 1.26. załącznika nr 1 do SIWZ. Chodzi o zapis dotyczący dodatkowej ceny przeglądów spycharki na 10000 mth.

Czy w cenę maszyny należy wliczyć powyższe przeglądy skoro wcześniej jest zapis o załączeniu dodatkowo zestawienia przeglądów do 5000 mth?


Odpowiedź Zamawiającego z dnia 04.03.2019r.

Cena ma obejmować przeglądy do 5 000 mth.
Przeglądy od 5 000 do 10 000 mth można podać nieobowiązkowo – nie będą oceniane.

Ocenie podlega cena maszyny bez przeglądów.

Przeglądy podawane w ofercie są opcją do umowy na zakup maszyny – niekoniecznie musimy skorzystać z oferowanych przeglądów.

Podanie przeglądów do 5000 mth jest obowiązkowe, od 5000 – 10000 mth nieobowiązkowe – zalecane.