maskmask

Zapytania i odpowiedzi – Przetarg nr 5/2019

Pytanie Oferenta z dnia 14.03.2019r. dot. SIWZ.

Czy zamawiający dopuszcza dostawę ładowarki z kątem skrętu 37 stopni ?


Odpowiedź Zamawiającego z dnia 19.03.2019r.:

Zamawiający dopuszcza ładowarkę z kątem skrętu 37 stopni.