maskmask

Zapytania i odpowiedzi – Przetarg nr 5/2019

Pytanie Oferenta z dnia 14.03.2019r. dot. SIWZ.

Do załącznika nr 1 i 5.

 • Czy dopuszczacie Państwo zastosowanie kinematyki TP będącej rozwinięciem kinematyki Z?
 • Czy dopuszczony zostanie system SR TIME ale tylko oparty na podsłuchu nie przepływomierzu?
 • Czy pod pojęciem instrukcji obsługi i eksploatacji oraz instrukcji serwisu bieżącego rozumiane są zapisy zawarte w DTR?
 • W załączniku numer 1 mowa o maszynie zastępczej po 96 godzinach od zgłoszenia awarii.
  W załączniku nr 5 mowa o karach za zwłokę w naprawie w wysokości 0,5 %.
  Od kiedy te kary będą naliczane czy również po 96 godzinach od zgłoszenia? Czy maszyna zastępcza wyłącza naliczanie kar umownych?
 • W załączniku nr. 5 mowa o karach umownych w wysokości 0,5% wartości umowy za każdy dzień. Czy możliwe jest ograniczenie wysokości kar do pułapu 0,2%?

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 19.03.2019r.:

 • Czy dopuszczacie Państwo zastosowanie kinematyki TP będącej rozwinięciem kinematyki Z? - TAK
 • Czy dopuszczony zostanie system SRTIME, ale tylko oparty na podsłuchu nie przepływomierzu? - TAK
 • Czy pod pojęciem instrukcji obsługi i eksploatacji oraz instrukcji serwisu bieżącego rozumiane są zapisy zawarte w DTR? - TAK
 • W załączniku numer 1 mowa o maszynie zastępczej po 96 godzinach od zgłoszenia awarii.
  W załączniku nr 5 mowa o karach za zwłokę w naprawie w wysokości 0,5 %. – Podstawienie maszyny zastępczej powoduje nie naliczanie kar umownych.
  Od kiedy te kary będą naliczane czy również po 96 godzinach od zgłoszenia? Czy maszyna zastępcza wyłącza naliczanie kar umownych? – Kary naliczane po 96h, maszyna zastępcza wyłącza naliczanie kar umownych.
 • W załączniku nr. 5 mowa o karach umownych w wysokości 0,5% wartości umowy za każdy dzień. – Podtrzymujemy wysokość kar w wysokości 0,5%.