maskmask

Zapytania i odpowiedzi – Przetarg nr 7/2019

Pytanie Oferenta z dnia 14.03.2019r. dot. SIWZ.

  1. Czy zamawiający dopuszcza dostawę koparki gąsienicowej o masie 49.400 kg ?
  2. Czy zamawiający dopuszcza dostawę koparki gąsienicowej z poziomem hałasu w kabinie wynoszącym 71 db(A)
  3. Czy zamawiający dopuszcza dostawę koparki gąsienicowej z wentylatorem chłodnicy bez zmiany kierunku ciągu ?


Odpowiedź Zamawiającego z dnia 19.03.2019r.:

  1. Zamawiający dopuszczamy warunkowo min. 49400 kg pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków technicznych.
  2. Zamawiający dopuszczamy warunkowo do 71 dB.
  3. Zamawiający dopuszczamy warunkowo bez zmiany kierunku