maskmask

Zapytania i odpowiedzi – Przetarg nr 7/2019

Pytanie Oferenta z dnia 21.03.2019r. dot. SIWZ.

  1. Czy zamawiający dopuszcza maszynę z wysięgnikiem 7,1 m?
  2. Czy Zamawiający dopuszcza maszynę z poziomem hałasu w kabinie max 71 dB (A0?
  3. Czy Zamawiający może udostępnić załącznik do SIWZ w wersji edytowalnej?


Odpowiedź Zamawiającego z dnia 22.03.2019r.:

  1. Zamawiający dopuszcza maszynę z wysięgnikiem 7,1m.
  2. Zamawiający dopuszcza maszynę z poziomem hałasu w kabinie max 71dB (A).
  3. Zamawiający nie udostępnia załączników do SIWZ w wersji edytowalnej.