maskmask

Zapytania i odpowiedzi – Przetarg nr 7/2019

Pytanie Oferenta z dnia 22.03.2019r. dot. SIWZ.

Czy Zamawiający dopuszcza maszynę, której ciśnienie maksymalne układu hydraulicznego wynosi 35 MPa?

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 25.03.2019r.:

Zamawiający dopuszcza koparkę, której ciśnienie maksymalne układu hydraulicznego wynosi 35 MPa.