maskmask

Zapytania i odpowiedzi – Przetarg nr 7/2019

Pytanie Oferenta z dnia 22.03.2019r. dot. SIWZ.

  1. Czy zamawiający dopuszcza max poziom hałasu w kabinie 73 dB(A)?
  2. Czy zamawiający dopuszcza koparkę z wysięgnikiem o długości 7060 mm?

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 25.03.2019r.:

  1. Zamawiający dopuszcza max poziom hałasu 73dB(A).
  2. Zamawiający dopuszcza koparkę z wysięgnikiem o długości 7060 mm.