maskmask

Zapytania i odpowiedzi – Przetarg nr 7/2019

Pytanie Oferenta z dnia 21.03.2019r. dot. SIWZ.

  1. Czy dopuszczacie w przetargu maszynę o długości ramienia 3,45m?
  2. Czy zamawiający dopuszcza maszynę zastępczą o łyżce 1,5 m3 do 2m3 zamiast 4m3? (dotyczy umowy – Kary Umowne pkt 1.1.b)

 

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 21.03.2019r.:

  1. TAK.
  2. Zamawiający dopuszcza koparkę zastępczą minimum 2,0 m3.