maskmask

Zapytania i odpowiedzi – Przetarg nr 7/2019

Pytanie Oferenta z dnia 14.03.2019r. dot. SIWZ.

Do załącznika nr 1 i 5.

 • Czy dopuszczacie Państwo zastosowanie ramienia koparki o długości 3,35m?
 • Czy w punkcie 1.8, gdzie mowa o max ciśnieniu hydraulicznym 30 MPa mieli Państwo
  na myśli „ max ciśnienie hydrauliczne minimum 30 MPa”?
 • Czy dopuszczą Państwo maszynę o poziomie hałasu w kabinie 71 Db ?
 • Czy dopuszczony zostanie system SR TIME ale tylko oparty na podsłuchu nie przepływomierzu?
 • Czy pod pojęciem instrukcji obsługi i eksploatacji oraz instrukcji serwisu bieżącego rozumiane są zapisy zawarte w DTR?
 • W załączniku numer 1 mowa o maszynie zastępczej po 96 godzinach od zgłoszenia awarii.
  W załączniku nr 5 mowa o karach za zwłokę w naprawie w wysokości 0,5 %.
  Od kiedy te kary będą naliczane czy również po 96 godzinach od zgłoszenia? Czy maszyna zastępcza wyłącza naliczanie kar umownych? Czy maszyna zastępcza ma posiadać łyżkę 4 m3?
 • W załączniku nr. 5 mowa o karach umownych w wysokości 0,5% wartości umowy za każdy dzień. Czy możliwe jest ograniczenie wysokości kar do pułapu 0,2%?

 

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 19.03.2019r.:

 • Czy dopuszczacie Państwo zastosowanie ramienia koparki o długości 3,35m? – TAK.
 • Czy w punkcie 1.8 gdzie mowa o max ciśnieniu hydraulicznym 30 MPa mieli Państwo na myśli
  „max ciśnienie hydrauliczne minimum 30 MPa”? – Dopuszczamy max ciśnienie w układzie hydraulicznym powyżej 30 MPa.
 • Czy dopuszczą Państwo maszynę o poziomie hałasu w kabinie 71 Db ? – Dopuszczamy Warunkowo do 71 dB.
 • Czy dopuszczony zostanie system SR TIME ale tylko oparty na podsłuchu nie przepływomierzu? – TAK.
 • Czy pod pojęciem instrukcji obsługi i eksploatacji oraz instrukcji serwisu bieżącego rozumiane są zapisy zawarte w DTR? Dotyczy również kodów błędów serwisowych, procedur serwisowych diagnostyki poza DTR,  jeżeli w DTR nie są zawarte.
 • W załączniku numer 1 mowa o maszynie zastępczej po 96 godzinach od zgłoszenia awarii. W załączniku nr 5 mowa o karach za zwłokę w naprawie w wysokości 0,5 %. - Kary naliczane po 96h, maszyna zastępcza wyłącza naliczanie kar umownych.
  Od kiedy te kary będą naliczane czy również po 96 godzinach od zgłoszenia? Czy maszyna zastępcza wyłącza naliczanie kar umownych?
  Czy maszyna zastępcza ma posiadać łyżkę 4 m3? – Dopuszczamy koparkę zastępczą z łyżką min. 2,0m3.
 • W załączniku nr. 5 mowa o karach umownych w wysokości 0,5% wartości umowy za każdy dzień.
  Czy możliwe jest ograniczenie wysokości kar do pułapu 0,2%?- Podtrzymujemy wysokość kar w wysokości 0,5%.