maskmask

Zapytania i odpowiedzi – Przetarg nr 7/2021 02.04.2021r.

 

Zapytanie i odpowiedzi - Przetarg nr 7/2021

 

I. Pytanie Oferenta z dnia 31.03.2021r. dot. SIWZ.

„W nawiązaniu do SIWZ na fizyczną ochronę mienia i obiektów na terenie Zakładów HALDEX S.A., proszę o przesłanie lub umieszczenie na stronie Zamawiającego załączników do wypełnienia w formie edytowalnej.”

 

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 02.04.2021r.:

Zamawiający informuje, że nie praktykuje udostępniania Oferentom załączników w formie edytowalnej, gdyż zdarzało się, że Oferenci zmieniali podstawowy tekst w załącznikach SIWZ.

II. Pytanie Oferenta z dnia 01.04.2021r. dot. SIWZ.

„W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej proszę o udostępnienie kontaktu do osób odpowiedzialnych za poszczególne zakłady w celu przeprowadzenia wizji lokalnych na obiektach.”

 

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 02.04.2021r.:

W odpowiedzi na otrzymane zapytanie odnośnie możliwości udzielenia kontaktów do osób odpowiedzialnych za poszczególne lokalizacje /zakłady odnośnie wykonania wizji lokalnej do przetargu 07/2021, Zamawiający podaje kontakt do ww. osób:

 

  1. Zakład Haldex – Szombierki w Bytomiu –  Pan Zbigniew Łój, tel.: 519 192 551,
  2. Zakład Granulacji i Obsługi Kopalń w Zabrzu – Pan Zbigniew Łój, tel.: 519 192 551,
  3. Zakład Produkcji Węgla (lokalizacja Mysłowice – Brzezinka) –
    Pan Sebastian Rychlik, tel.: 797 334 193 lub Pan Mirosław Ochnio, tel.: 797 334 170,
  4. Zakład Produkcji Węgla (lokalizacja Mikołów – teren Hałdy Panewnickiej) –
    Pan Sebastian Rychlik, tel.: 797 334 193 lub Pan Andrzej Olszyna, te.: 797 334 186.

W przypadku braku kontaktu z osobami wymienionymi powyżej dla danej lokalizacji oraz mając na uwadze panującą sytuację epidemiczną, prosimy o kontakt:
Pan Marek Sikora, tel.: 501 599 953.

Jednocześnie przypominamy o zachowaniu podczas wizyty na naszych Zakładach zasad dystansu i środków ochrony osobistej – zgodnie z obowiązującymi obecnie w kraju przepisami.