maskmask

Zapytania i odpowiedzi – Przetarg nr 7/2021 09.04.2021r.

 

Zapytanie i odpowiedzi - Przetarg nr 7/2021

  

I.  Pytanie Oferenta z dnia  07.04.2021r. dot. SIWZ.

  „Uprzejmie proszę o informację, co należy wpisać w ostatniej rubryce tabeli formularza cenowego „Suma Zakładów HALDEX S.A.”(zał. Nr 2).”
 
  

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 09.04.2021 r.:

  Zamawiający informuje, że w Formularzu ofertowym w wierszu „Suma Zakładów HALDEX S.A.” w kolumnie 2 „Stawka jednostkowa netto PLN/roboczogodzina (rbh)” oraz w kolumnie 4 „Stawka jednostkowa brutto PLN/roboczogodzina (rbh)” należy zsumować wszystkie stawki jednostkowe za fizyczną ochronę mienia Zakładów HALDEX S.A.”
 
 
 

II.   Pytanie Oferenta z dnia 08.04.2021r. dot. SIWZ.

 „Proszę o odpowiedź, czy do składanej oferty na dzień 12-04-2021 trzeba dołączyć również załącznik 6 do SIWZ – Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy Załącznik 7 do SIWZ oraz załącznik 8.”
 

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 09.04.2021 r.:

 Wraz z ofertą należy złożyć wszystkie podpisane załączniki, w tym załącznik 6,7,8.