maskmask

Konkurs ofert nr 14/2018

 1. Zamawiający ogłasza zamówienie na :

Ułożenie toru nr 311 wraz z wykonaniem rampy wyładowczej o długości 150 metrów na terenie Zakładu Przeróbczego Z-12 Haldex Panewniki 43-190 Mikołów ul. Kościuszki 200”.

 1. Rodzaj zamówienia: Konkurs Ofert – nr 14/2018
 2. Termin realizacji zamówienia: do 31.12.2018
 3. Miejsce wykonania usługi : Zakład Przeróbczy Z12 Haldex Panewniki 43-190 Mikołów Kościuszki 200
 4. Zakres prac zawarty jest w „Wytyczne ułożenia i warunki wykonania toru nr 311 na terenie Z12 Zwałowiska PANEWNIKI” , Plan Sytuacyjny -Koncepcja przebudowy toru , Profil Toru oraz Projekt Techniczny Zabudowy Rampy Rozładunkowej . Dokumenty dostępne są nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego haldex.com.pl w dziale „Przetargi” , w Dziale RE pokój nr 523 i 521 oraz na Zakładzie Haldex-Panewniki począwszy od dnia 05.10.2018r. w dni robocze w godzinach 7.00 – 14.00.
 5. Haldex S.A. zapewnia materiał: szyny ,materiał do podsypki ,część akcesoriów torowych, płyty drogowe z materiałami do wykonania rampy oraz wykonana prace ziemne w zakresie wstępnego zniwelowania terenu i przygotowania zarysu rampy. Wykonawca w ofercie musi uwzględnić podkłady( dopuszczono staroużyteczne) i  akcesoria  w formie śrub stopowych i łubkowych
 6. Oferty można składać osobiście lub listownie ( z dopiskiem Biuro Zarządu, liczy się data dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego) w dwóch egzemplarzach w zamkniętej kopercie (na której należy umieścić nazwę oferenta, numer oraz temat zamówienia) w dni robocze w godzinach 7.00-14.00 w HALDEX S.A. , pl. Grunwaldzki 8/10 w Katowicach w Biurze Zarządu, pokój nr 542 w terminie do dnia 19.10.2018 r. do godz. 1000.
 7. Zamawiający nie będzie wymagać od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania
 8. Zamawiającemu przysługuję prawo swobodnego wyboru oferty, jak też uznania, że konkurs nie dał rezultatu, bez podania przyczyn.
 9. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.10.2018 r. o godz. 1030 w sali nr 518.
 10. Dodatkowych informacji o przedmiocie zamówienia udzielają:
 • w sprawach technicznych: MarekSikora,tel.+48 501 599 953, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sebastian Rychlik  tel. : +48 797 334 193, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • w sprawach formalnych: Jolanta Jamróz, tel.: +48 32 786-95-60, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 1. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z:
  • Regulaminem postępowania w sprawach o udzielanie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w HALDEX S.A. nie objęte Ustawą Pzp. obowiązującymi w HALDEX S.A., dostępnymi na stronie internetowej www.haldex.com.pl w dziale „Przetargi” oraz do wglądu w Biurze Zarządu w siedzibie Zamawiającego.