maskmask

Przetargi i Konkursy

Przetarg nr 20/2021

Dostawa oleju napędowego dla pojazdów i sprzętu zlokalizowanego na Zakładach HALDEX S.A. spełniającego normy PN-EN590 oraz wymagania jakościowe dla oleju napędowego „standardowego” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 09 Października 2015 r. (w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych) w okresie od 01.11.2021 r. do 31.12.2022 r. i ilości szacunkowej ok 600 000 litrów

Czytaj więcej...

Konkurs Ofert nr 22/2021

Niniejszym informujemy, że Haldex S.A. posiada do odbioru złom pochodzący z Zakładu Remontowego Knurów - FOCH w Knurowie

Czytaj więcej...

Konkurs Ofert nr 21/2021

Niniejszym informujemy, że Haldex S.A. posiada do odbioru złom pochodzący z Zakład Produkcji Węgla w Mysłowicach oraz z Zakład Produkcji Węgla w Mikołowie

Czytaj więcej...

Konkurs Ofert nr 19/2021

Niniejszym informujemy o wszczęciu postępowania na „Wykonanie wierceń kontrolnych oraz analizy jakościowej pobranych prób z terenu rekultywacji hałdy Ajska w Świętochłowicach Chropaczowie”:

Czytaj więcej...

Pytania i odpowiedzi do Konkursu Ofert nr 18/2021 (2)

W nawiązaniu do otrzymanych zapytań dotyczących postępowania, którego przedmiotem jest „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy ponad 2 MWp na terenie Zakładu Haldex S.A przy ulicy Makoszowskiej w Zabrzu” Zamawiający udziela wyjaśnień do treści SIWZ:

Czytaj więcej...

Pytania i odpowiedzi do Konkursu Ofert nr 18/2021

W nawiązaniu do otrzymanych zapytań dotyczących postępowania, którego przedmiotem jest „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy ponad 2 MWp na terenie Zakładu Haldex S.A przy ulicy Makoszowskiej w Zabrzu” Zamawiający udziela wyjaśnień do treści SIWZ

Czytaj więcej...

Konkurs Ofert nr 18/2021

 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy ponad 2 MWp na terenie Zakładu Haldex S.A. przy ulicy Makoszowskiej w Zabrzu

Czytaj więcej...

Przetarg nr 17/2021

Zbycie przez sprzedaż dwóch nieruchomości lokalowych – garaży położonych w Katowicach przy ulicy Jesionowej

Czytaj więcej...

Konkurs Ofert nr 16/2021

 

Czytaj więcej...

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska Członków Zarządu nowej kadencji


RADA NADZORCZA HALDEX S.A. z siedzibą w Katowicach, pl. Grunwaldzki 8-10 na podstawie § 9 i § 11 ust. 2 pkt 16 Statutu Spółki  ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska Członków Zarządu nowej kadencji

 

Czytaj więcej...